— THERAPEUTISCH BESLAG —

Therapeutisch beslag wordt toegepast om aandoeningen en ziekten te behandelen of te voorkomen.